مراسم هفتگی


هیئت محترم مجنون الرضا (ع)

سال 94همزمان با


 ولادت حضرت زهرا (س)

برگزار میگردد