روضه                            کربلایی سینا کریمیان                        دانلود

بارونه ... (زمینه)               کربلایی سینا کریمیان                        دانلود

دل و دلدارم ... (شور)         کربلایی سینا کریمیان                        دانلود

مولای من ... (شور)             حاج اکبر مالکی                            دانلود

وای آقا ... (واحد)                حاج اکبر مالکی                            دانلود

در کنج زندان ... (واحد)         حاج اکبر مالکی                            دانلود

(واحد) ...                      کربلایی سینا کریمیان                          دانلود

کی میشه ... (شور)           کربلایی سینا کریمیان                          دانلود

سینه زنه شاه عالمینم ... (شور) حاج اکبر مالکی                            دانلود

(شور) ...                         حاج اکبر مالکی                             دانلود

ذکر اباعبدلله                       حاج اکبر مالکی                             دانلود

دانلود فایل های صوتی در ادامه مطلب