سخنرانی                  دانلود                      
گلدسته های مرقدتان ... کربلایی سینا کریمیان    دانلود
دل من اسیر ...   کربلایی سینا کریمیان              دانلود
عشق امیرالمومنین ... کربلایی سینا کریمیان        دانلود      
ما همه محتاج تو ... کربلایی سینا کریمیان            دانلود 
روضه آخر ... کربلایی سینا کریمیان                     دانلود